Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Công văn số 2160/BGDĐT-GDĐH ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai; Công văn số 246/ĐHV ngày 15/3/2018 của Trường Đại học Vinh về việc Báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018 như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

1. Kỹ thuật điện tử truyền thông

2. Tài chính ngân hàng

3. Quản trị kinh doanh 

4. Kế toán

5. Giáo dục Mầm non

6. Kỹ thuật xây dựng

7. Luật

8. Giáo dục Quốc phòng - An ninh

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy và đã được cấp bằng tốt nghiệp.

2. Thời gian:

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

Thí sinh mua hồ sơ tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh;

Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

(1) Phiếu đăng ký tuyển sinh;

(2) Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng);

(3) Bảng điểm (bản sao công chứng);

(4) Chứng chỉ GDQP-AN (đối với thí sinh dự tuyển ngành GDQP-AN);

(5) 04 ảnh 4 x 6cm (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

(6) 01 phong bì ghi rõ số điện thoại và địa chỉ người nhận;

(7) Lệ phí tuyển sinh: 500.000đ.

III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Học tập trung theo chương trình đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong thời gian 2 năm. Kết thúc khoá học, sinh viên được cấp bằng đại học chính quy.

Lưu ý:

- Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh hệ chính quy văn bằng 2 năm 2018 ngoài chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp ngân sách có 2 đối tượng:

+ Đối tượng học 24 tháng: Là những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy;

+ Đối tượng học 18 tháng: Là những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy và có chứng chỉ giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh ngắn hạn (đào tạo 6 tháng).

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, Nhà trường mở lớp vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật, người học có thể tốt nghiệp sớm trước thời hạn.

IV. HỌC PHÍ

Do người học đóng theo quy định của Trường Đại học Vinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Tầng 1, Tòa nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0983.507.123 (ThS. Phan Hùng Thư), hotline: 0238.8988989

Website: http://vinhuni.edu.vn/.