Một buổi học do thầy giáo của Viet Victory giảng dạy

1. Nội dung

1.1. Các khóa đào tạo bao gồm các chức danh thực hành sau:

- Giao dịch viên Ngân hàng;

- Chuyên viên Khách hàng cá nhân;

- Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp;

- Chuyên viên Marketing;

- Chuyên viên bán hàng;

- Chuyên viên Môi giới chứng khoán.

- Kế toán viên.

1.2. Đối tượng đào tạo

- Sinh viên, cựu sinh viên các ngành đào tạo của Trường Đại học Vinh.

- Sinh viên các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng và các ngành khác của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Cán bộ, nhân viên các ngân hàng, doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu.

1.3. Số lượng học viên: Tối đa 30 học viên/lớp học.

1.4. Thời lượng học: 20 buổi/chức danh.

1.5. Giảng viên: Là các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm của Viet Victory, Trường Đại học Vinh và CEO uy tín của các ngân hàng, công ty, doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

1.6. Học viên học xong được dự thi, nếu đạt sẽ được cấp chứng chỉ; được Trường Đại học Vinh và Viet Victory ưu tiên giới thiệu đến các đối tác là các ngân hàng, công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng vào các vị trí tương ứng với các chức danh đào tạo.

2. Thời gian khai giảng: dự kiến khai giảng vào đầu tháng 7/2018.

3. Liên hệ

- Sinh viên, học viên có nhu cầu, đăng ký và nạp kinh phí trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0949.785557 (cô Phạm Thị Quỳnh Như).

Mọi thông tin xin truy cập website: vinhuni.edu.vn và mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn để biết thêm chi tiết.