Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT, ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

1. Các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học hệ chính quy

1. Giáo dục Mầm non

5. Quản lý đất đai

2. Giáo dục Tiểu học

6. Công tác xã hội

3. Kế toán

7. Luật

4. Quản trị kinh doanh

 

2. Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy

1. Luật

13. Du lịch

2. Báo chí

14. Luật kinh tế

3. Khoa học môi trường

15. Ngôn ngữ Anh

4. Kế toán

16. Quản trị kinh doanh

5. Tài chính Ngân hàng

17. Kinh tế đầu tư

6. Công nghệ thông tin

18. Công nghệ thực phẩm

7. Kỹ thuật điện tử truyền thông

19. Quản lý đất đai

8. Kỹ thuật xây dựng

20. Quản lý tài nguyên và môi trường

9. Nuôi trồng thủy sản

21. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

10. Nông học

22. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

11. Chính trị học

23. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

12. Công tác xã hội

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Nhà trường tổ chức 2 đợt tuyển sinh trong một năm.

Đợt 1: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng tham gia thi kỳ thi THPT quốc gia để lấy kết quả đăng ký xét tuyển;

Đợt 2: Đăng ký xét tuyển do Trường Đại học Vinh tổ chức xét tuyển vào tháng 8 hàng năm.

1. Đợt 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

a) Đối tượng

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy được cấp bằng tốt nghiệp trước ngày làm hồ sơ đăng ký dự thi.

- Thí sinh đăng ký dự thi và thi theo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đúng tổ hợp môn xét tuyển, ngành xét tuyển của Trường Đại học Vinh, đúng ngành nghề đào tạo, đúng ngoại ngữ theo học (tiếng Anh), đối với ngành Ngôn ngữ Anh ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp.

b) Thời gian thi: Từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2018.

Thí sinh mua hồ sơ đăng ký dự thi và nộp hồ sơ tại địa điểm theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo như thí sinh thi tốt nghiệp THPT đăng ký kỳ thi THPT quốc gia.

Trường Đại học Vinh căn cứ kết quả thi THPT quốc gia của thí sinh để xét tuyển thí sinh vào học ngành đã đăng ký theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng và Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đợt 2: Tổ chức xét tuyển

a) Đối tượng

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày làm hồ sơ, đúng ngành nghề đào tạo, đúng ngoại ngữ theo học (tiếng Anh), đối với ngành Ngôn ngữ Anh ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp.

b) Thời gian xét tuyển

Vào các ngày 09, 10 tháng 8 năm 2018.

Thí sinh mua hồ sơ và đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh.

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 16/7 đến ngày 5/8/2018. (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

c) Hồ sơ dự xét tuyển gồm có:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển (số 1 và số 2);

(2) Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng (bản sao công chứng);

(3) Bảng ghi kết quả học tập hệ trung cấp hoặc cao đẳng chính quy (01 bản gốc + 01 bản photo công chứng);

(4) Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng (bản sao công chứng, nếu có);

(5) Sơ yếu lý lịch;

(6) Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

(7) 02 ảnh 4x6cm (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

(8) 01 phong bì ghi rõ số điện thoại và địa chỉ người nhận;

(9) Lệ phí ĐKXT + Lệ phí xét tuyển: 130.000đ + 170.000đ = 300.000đ.

III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Học tập trung theo chương trình đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm thứ 2 đối với các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học và từ năm thứ 3 đối với các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. Kết thúc khoá học, sinh viên được cấp bằng đại học chính quy.

Lưu ý:

- Thí sinh đã học môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng ở trường cao đẳng có chứng chỉ mới được miễn học 2 môn học này khi vào học đại học. Trường hợp đã học nhưng chưa có chứng chỉ thì nộp bảng điểm và sẽ học bổ sung những nội dung còn thiếu theo quy định của Trường Đại học Vinh.

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chủ động lựa chọn các môn học, thời gian học, lớp học phù hợp với kế hoạch cá nhân.

IV. HỌC PHÍ

Do người học đóng theo quy định của Trường Đại học Vinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh.

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: hotline: 0238.8988989;  Website: http://vinhuni.edu.vn/.

ThS. Phan Anh Hùng - Chuyên viên. ĐT: 0912.542423

ThS. Lê Khắc Phong - Chuyên viên. ĐT: 0904.826959

TS. Nguyễn Thành Vinh - Phó Trưởng phòng. ĐT: 0913.550221

TS. Trần Bá Tiến - Trưởng phòng. ĐT: 0943.299777

TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Trưởng phòng. ĐT: 0903.484579